הדרך להשפיע

הדרך לשכלל מיומנויות ניהול
ולהוביל שינויים בעבודה