פוסטים

השפעה היא מילה רעה?

/
המילה 'השפעה' או בכלל הרצון להשפיע על אחרים, לפעמים, מעורר אצ…